ONTGOOCHELD MAAR STRIJDVAARDIG

De Pro League heeft beslist dat de terugmatch van de finale tegen OHL nog moet gespeeld worden. Beerschot vindt het onlogisch en unfair dat dit voorstel op tafel kwam en goedgekeurd werd, maar is anderzijds blij dat het de nietigverklaring van de competitie heeft kunnen tegenhouden. “Wij zijn even ontgoocheld als strijdvaardig. Wij zullen klaar zijn voor het duel.” Klinkt het eensgezind in het Olympisch Stadion.

Uiteraard wenste Beerschot  in 1A te starten met 18 clubs, met OHL en Waasland Beveren. Dit was ook de eerlijkste en fairste beslissing geweest. Het is duidelijk dat dit niet gedragen werd en dat geen 80% van de Pro League dit zou goedkeuren. Deze piste stond niet eens geagendeerd.

Op dat ogenblik moeten er keuzes worden gemaakt. Onze keuze was vrij eenvoudig. Een nietigverklaring en dan een standstill zonder stijgers was ten alle koste te vermijden. Een Nederlands scenario was voor ons onmogelijk.

De keuze voor een sportieve overgang heeft altijd meer glans dan een administratieve. Beerschot wil hiermee een duidelijk signaal gegeven en zal zich klaarstomen voor de terugmatch.

'Wij zijn even ontgoocheld als strijdvaardig.'

Beerschot heeft op de algemene vergadering wel duidelijk gezegd dat een overgang op basis van het algemeen klassement tegen elke regel van het reglement indruist en dus niet aanvaard kan worden. De reglementen vermelden immers duidelijk dat er twee periodes zijn en dat enkel de winnaars daarvan rechtmatige stijgers kunnen zijn.

Tot slot betreurt Beerschot het wel dat de pro League niet klaar was voor een vernieuwde competitieformule waarbij eigenbelang en angst voor concurrentie duidelijk doorslaggevend is geweest.

Het is nu eenmaal wat het is. Alleszins blijven we vechten en rekenen op de massale steun van onze supporters.