VERKLARING VAN HET BESTUUR NAV UITSPRAAK BAS

Na de uitspraak van het BAS reageerde ondervoorzitter Walter Damen op een persconferentie. Hieronder de tekst van die eerste reactie.  De volgende dagen meer tekst en uitleg.

Beste Beerschotsupporters,
 

Vanuit Beerschot hebben wij kennisgenomen van de teleurstellende beslissing van het BAS.

Voor Beerschot voelt dit aan als een zeer onrechtvaardige beslissing omdat men zich enkel gebaseerd heeft op de term 'betrokken' seizoen in het bewuste bondsreglement. Deze interpretatie laat toe dat elke matchvervalsing kan geschieden zolang ze maar niet voor 15 juni van het betrokken seizoen gekend is.

Beerschot trapt geen open deur in door te stellen dat een interpretatie op die wijze een vrijgeleide geeft aan alle clubs om matchen te regelen op het einde van het seizoen vermits er voor 15 juni van het betrokken seizoen nooit of te nimmer uitspraak kan gedaan worden.

Uiteraard is dat een voetballand als Belgie onwaardig. Zeker gelet op de internationale uitstraling die we als voetballand willen hebben. We vragen aan de Belgische Voetbalbond en de Pro League om hun verantwoordelijkheid op te nemen en dit op zeer korte termijn.

Laat ons nog eens duidelijk stellen dat:

  • De vordering van de bondsprocureur zeer duidelijk en weloverwogen was
  • Het oordeel van de Geschillencommissie Hoger beroep ook zeer duidelijk was dat er een poging tot matchvervalsing had plaats gevonden. Daarover heeft het BAS zich voorlopig niet uitgesproken.
  • Dat het standpunt van de voetbalbond ingenomen bij het BAS tevens niet voor enige discussie vatbaar is. Er heeft een poging tot match fixing plaats gevonden.

Kortom, zowel de voetbalbond als andere instanties achten competitievervalsing als bewezen.
 

Beerschot vraagt niet, maar eist dat de bond en de Pro League dan ook hun verantwoordelijkheid nemen en eerlijke ploegen niet afstraft op basis van een onduidelijk reglement.

De bond en de Pro League kunnen en moeten deze onrechtvaardigheid oplossen door de competitie uit te stellen en Beerschot toe te laten aan te treden in 1A.

Het is aan hen om een duidelijk signaal te geven aan voetbalminnend Belgie en aan onze supporters dat sport en meer in het bijzonder voetbal een uitstraling moet hebben van eerlijkheid en rechtvaardigheid en dit in het bijzonder naar alle jeugdspelers.

Intussen laten wij aan onze supporters weten dat ons project zijn verdere doorgang kent en alhoewel we opnieuw onrechtvaardig worden behandeld dit ons niet zal tegenhouden in onze verdere opmars en uitbouw van de club.

Het bestuur