Communicatiemodel

De voertaal is Nederlands.

Omdat wij tijdig en volledig wensen te communiceren/informeren, houden wij er aan dat te doen door middel van :

  • E-mail : elke jeugdopleider legt een map aan van de spelers, die tot zijn kern behoren
  • Nieuwsbrieven : die door het Hoofd Opleidingen worden opgesteld en aan de spelers zullen uitgedeeld worden of verstuurd worden via e - mail
  • Mededelingen : die op het mededelingenbord in de kantine van het jeugdcentrum zullen opgehangen worden, LCD TV in presentatie
  • Aftrap-info vergaderingen : die op het einde van het seizoen en/of aan het begin van het nieuwe seizoen gehouden worden voor ouders en spelers
  • Website: http://www.beerschotwilrijk.be
  • Via Soccer-online en soccerlab wordt de speler opgevolgd
  • Evaluatiemomenten : november en maart

 

Indien er zich een (sportief) probleem zou stellen, dat enkel kan opgelost worden door middel van een persoonlijk gesprek met jeugdopleider en de visieverantwoordelijke, dan zal een afspraak gemaakt worden. Het gesprek kan dus ENKEL plaatsvinden op afspraak! Voor alle andere vragen kan U steeds terecht bij de Jeugdvoorzitter.