Missie & Visie & Evaluatie

KFCO Beerschot Wilrijk wil:

 • een brede maatschappelijke rol vertolken door kinderen, ongeacht ras en nationaliteit, geloof en overtuiging, instap - vaardigheids - en ontwikkelingsniveau de kans te geven zich te tonen en te ontwikkelen als voetballer en als mens.
 • talentvolle spelers, voornamelijk uit de provincie Antwerpen, aantrekken en  in de Jeugdacademie door ontwikkelen naar hun individuele top door middel van een totaal – begeleiding. Bovendien willen wij zeer veel zorg besteden aan het (her)oriënteren van spelers in hun voetbal loopbaan.
 • eigen spelers door ontwikkelen naar een A - kernstatuut om op termijn een basisplaats in het eerste elftal te verwerven. Wij geloven, dat wij spelers kunnen opleiden, die de stap maken naar het A - elftal en zich daarin manifesteren zonder dat zij gaan vervlakken in hun specifieke vaardigheden en eigenheid.
 • door middel van een duidelijk omschreven missie en visie, continuïteit garanderen en aansluiting vinden bij de nationale reeksen in het Belgische jeugdvoetbal.
 • door middel van een structurele samenwerking met clubs uit de regio een voorbeeldfunctie opnemen in de provincie en het gezicht van de jeugdopleiding in onze provincie bepalen.

 

Wij zien jeugdvoetbal als een individuele sport met een collectief karakter. Wij willen het potentieel, dat een speler bezit, maximaal ontwikkelen. Wij vinden bovendien, dat tijdens dit proces iedereen een goede tijd verdient. Om deze ambitie kracht bij te zetten en de individuele ontwikkeling van de speler te optimaliseren, verzorgen wij ook de opleiding van onze opleiders, teambegeleiders. We trachten dan ook de sportieve omkadering steeds uit te bouwen met goed opgeleide en gediplomeerde trainers.

 

Wij huldigen tijdens dit proces volgende basiswaarden, die KFCO Beerschot Wilrijk typeren:

 • Professionalisme : vakkennis, overdracht en vorming
 • Positivisme : geloof, vertrouwen en trots
 • Integriteit : eerlijkheid, openheid en respect
 • Herkenbaarheid : samenwerking, overleg en uniformiteit
 • Vaandel : sociale aspect

 

De individuele ontwikkeling van de speler willen wij graag samenvatten in 6 kenmerken, die de eigenheid van onze spelers, - voetballer, in de toekomst zal typeren :

 • Kreatief
 • Fair-play
 • Competitief
 • Offensief
 • Beslissend
 • Wilskracht

 

Om spelers toe te laten zich helemaal te ontplooien, moeten zij echter beschikken over een groot basiszelfvertrouwen. Wij willen spelers vormen, die zich onderscheiden door het lef waarmee zij zich manifesteren op en naast het veld en de durf, die zij in hun acties aan de dag leggen. Wij geloven, dat spelers, die bevrijd voetballen ook echt vanuit hun specifieke kwaliteiten en eigenheid beslissend kunnen zijn. Wij willen daarom :

 • dat de individuele ontwikkeling altijd primeert op die van het team
 • de prestatiedruk verminderen door weinig belang te hechten aan wedstrijdresultaten
 • spelers aanmoedigen om initiatiefrijk en ondernemend te voetballen
 • tijdens trainingen en wedstrijden onze balbezit filosofie trouw te blijven
 • opleiders, begeleiders en ouders stimuleren om zich positief op te stellen langs de zijlijn

 

Sportieve evaluatie

Alle spelers van KFCO Beerschot Wilrijk worden 2 maal per jaar individueel geëvalueerd. Het eerste evaluatiemoment wordt voorzien in november, het tweede in de maand maart. Het eerste evaluatiemoment is niet meer dan een planningsgesprek, waarin de speler en jeugdopleider de sterke en de verbeterpunten van de speler benoemen. Slechts de tweede evaluatie mag beschouwd worden als een definitieve eindevaluatie waar persoonlijke informatie voor de speler zal worden meegedeeld naar het volgend seizoen. Het is vanzelfsprekend dat we hiervoor ook de ouders uitnodigen.

De eindevaluaties worden voorzien in het logecomplex op het Olympisch Stadion.