Rechten en plichten van de speler

De speler heeft recht op:

 • het respect van opleiders, teambegeleiders, medewerkers, medespelers, ouders en supporters
 • de nodige speeltijd, 50% voor iedereen
 • een volwaardige opleiding als voetballer op maat én als mens
 • een duidelijke en eerlijke communicatie en optimale ondersteuning

 

De speler heeft ook plichten:

TRAININGEN

 • Je bent elke training minimum 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer, waar je op de opleider wacht om je SAMEN MET JE MEDESPELERS te begeven naar het veld. Indien je niet tijdig aanwezig kan zijn, breng je de opleider hiervan op de hoogte (dit doe je consequent, per sms of door te telefoneren, neemt de opleider niet op, dan spreek je een boodschap in). Laattijdige aanwezigheid, heeft gevolgen ...
 • Je geeft elke medewerker van de club een hand ter begroeting (bij aankomst en vertrek)
 • Je kijkt er strikt op toe, dat je geen flesjes, drinkbussen of ander zwerfvuil rond laat slingeren
 • Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst voor aanvang van de training en je reinigt ze nadien
 • Je traint altijd met de voorziene clubkledij, en draag je sporttas zelf.
 • Je betreedt het kunstgras nooit
  • met vuil/slijkerig schoeisel
  • met voetbalschoenen met uitschroefbare noppen
 • Je draagt altijd scheenbeschermers (veiligheid gaat voor alles) en je neemt steeds je regenjasje mee naar het veld (ook bij stralend weer)
 • Je neemt ook altijd je drinkbus mee naar het veld (vullen met sportdrank of water)
 • Na elke training neem je een douche, de douchetijd wordt beperkt tot 20 minuten per team
 • De kleedkamers blijven steeds uiterst ordelijk en net achter :
 • jassen aan de kapstokken
 • voetbaltas onder de bank
 • schoenen in de voetbaltas
 • kleding van de club, laat je niet rondslingeren, maar steek je in je tas
 • voetbalschoenen worden NOOIT afgespoeld onder de douche, maar wel buiten in de voorziene waterbakken.
 • kegeltjes, dopjes, poortjes, enz... sorteer je op kleur (spreek af met de opleider)
 • doeltjes worden op de daartoe voorzien plaats gebracht, en worden in elkaar geschoven
 • speler is verantwoordelijk voor zijn bal, brengt deze mee naar de training, bal vergeten = sanctie
 • hesjes worden verzameld per kleur 
 • Het trainingsmateriaal wordt steeds naar de juiste plaats teruggebracht na de training :
 • Pesten, beledigingen, racisme, schelden, enz... krijgt bij ons de rode kaart

 

WEDSTRIJDEN / TORNOOIEN

 • Je zorgt ervoor dat je op het afgesproken uur, op de afgesproken locatie aanwezig bent. Kan je niet op tijd zijn, of heb je vertraging, dan breng je je opleider tijdig op de hoogte (per sms of telefonisch; neemt de opleider niet op, dan spreek je een boodschap in). Laattijdige aanwezigheid, heeft gevolgen...
 • Je draagt altijd de clubkledij (uitgaansset); petten, headphones worden niet toegelaten
 • Je zorgt dat je steeds volgende zaken bij je hebt :
  • voetbalschoenen (gepoetst); voorzie minimum 2 paar (verschillende ondergronden)
  • scheenbeschermers
  • douchegerief (zeep, washandje, handdoek, badslippers)
  • onderkleding bij kouder weer
  • proper ondergoed
 • Alle verplaatsingen (heen en terug), waarvoor de club een bus heeft ingelegd, worden met de bus gemaakt. Alle andere verplaatsingen, met eigen vervoer, is steeds het vertrek en retourplaats parking KFCO Beerschot Wilrijk (geen uitzonderingen)
 • Bij aankomst en vertrek, begroet je de aanwezige jeugdmedewerkers met een handdruk
 • We begeven ons van en naar het veld in groep
 • Je zorgt dat je voldoende uitgerust aan een wedstrijd/tornooi deelneemt
 • Bij lange verplaatsingen, is een gezonde snack op de bus toegelaten. Je bent er echter zelf verantwoordelijk voor, dat jouw afval niet op de bus blijft rond slingeren
 • Tijdens tornooien, wordt er voor, tijdens en na de wedstrijden :
 • zoveel mogelijk als groep opgetreden, en blijf je dus bij jouw opleider(s)
 • geen hamburgers, hotdogs, chips, enz... genuttigd
 • gedraag je je sportief en beleefd tegenover organisatie, medewerkers, publiek enz...
 • Je schudt de hand van scheidsrechter en tegenstander na ELKE (ook een verloren) wedstrijd
 • Nadat je de wedstrijdkleding hebt uitgetrokken, leg je deze netjes bij elkaar (truitjes, shorts en kousen)
 • Ook bij blessures, ben je bij elke wedstrijd aanwezig (afspraak met opleider)
 • Je maakt zelf je sporttas; je paspoort of andere vergeten getuigt van een gebrek aan zelfdiscipline en zal je sportieve ontwikkeling afremmen. Indien je geen officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, mag je niet spelen. (art.1421 KBVB)
 • Je respecteert de gemaakte afspraken in verband met het gebruik van tape, het reinigen van voetbalschoenen na training of wedstrijd en het gebruik van GSM en andere elektronische toestellen zoals I-POD enz... (opleider)

 

Goede afspraken, goede vrienden; ook met ouders en andere bezoekers!

 • Ouders zijn niet toegelaten in het kleedkamercomplex (met uitzondering van de ouders van U5, die hun kinderen helpen tijdens het aankleden voor, of het douchen na de training)
 • Ouders betreden de velden NOOIT. Trainingen of wedstrijden worden gevolgd vanop de daartoe voorziene zones. U neemt niet plaats in de dug-outs tijdens trainingen (en uiteraard niet tijdens wedstrijden)
 • Uw kinderen zijn van u afhankelijk om tijdig op training en wedstrijd te geraken, help hen dan ook om er voor te zorgen dat zij nooit te laat komen. Het spreekt voor zich, dat in de leeftijdsgroepen U6 tem U11, een spelertje niet verplicht is zelf contact op te nemen met de opleider. Wij verlangen wel, dat u de afspraken m.b.t. verwittigen van laattijdig zijn of afwezigheid respecteert!
 • Uw aanwezigheid als rasechte -fan wordt uitermate geapprecieerd. Wees er u echter wel van bewust, dat u te allen tijde ook een uithangbord bent voor onze club. Beperk uw enthousiasme dan ook enkel tot het aanmoedigen van onze teams. Wij aanvaarden niet dat u de scheidsrechter, tegenpartij (spelers en begeleiders) of eigen partij negatief beïnvloedt
 • De trainingen zijn voor de opleiders, de wedstrijden zijn voor de spelers. De coaching gebeurt enkel door de daartoe aangestelde clubmedewerkers
 • Verleen steun bij mindere en relativeer bij goede prestaties van uw kind; dwing het niet om uw persoonlijke ambities waar te maken
 • Toon positieve belangstelling voor de ontwikkeling van uw kind, help het basiszelfvertrouwen op te bouwen door het te stimuleren en zelf sereen en rustig te zijn/te blijven
 • Besef en benadruk steeds, dat ontwikkelen tijd en geduld vraagt en dat spelvreugde primeert
 • Maak uw kind duidelijk, dat sporten meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking
 • Applaudisseer voor goed spel, ook voor dat van andere kinderen en blijf rustig en positief, ook na verlies of ontgoocheling; besef, dat emoties (in het voetbal) een slechte raadgever zijn
 • Waardeer de verantwoordelijken en opleiders door u niet te mengen in de opstelling, wissels, speelwijze en coaching. Indien u een gesprek wenst over uw zoon, kan u dit aanvragen bij de coördinators en/of Hoofd Opleidingen. Een gesprek kan dus enkel NA VOORAFGAANDELIJK GEMAAKTE AFSPRAAK!
 • Toon respect voor ieders handicap, huidskleur, ras of religie; geef altijd en overal het goede voorbeeld, besef, dat uw gedrag een invloed kan hebben op de (sportieve) ontwikkeling van uw kind

 

En tot slot de 3 basisafspraken in het jeugdcentrum :

 1. Trainen en spelen op de (kunstgras)velden wordt enkel toegelaten met aangepast schoeisel! Het spreekt voor zich, dat er enkel met gepoetste voetbalschoenen op de kunstgrasvelden kan gespeeld worden!
 2. Het betreden van de velden kan ENKEL onder begeleiding van de jeugdopleider! Spelers mogen dus voor of na de training of wedstrijd niet op de velden spelen. De spelers wachten rustig in de kleedkamer voor de training op hun opleider en begeven zich allen samen onder zijn begeleiding naar het veld. De opgemaakte planning voor het gebruik van kleedkamers (allen genummerd) en velden wordt door ALLE opleiders en spelers stipt gerespecteerd, hetzelfde geldt voor aanvangs - en einduur van de trainingen.
 3. Niet alleen het gebruik van de velden, maar ook van de kleedkamers en sanitaire eenheden is aan strenge voorwaarden onderworpen. De volledige infrastructuur wordt met de grootste zorg en toewijding gebruikt, er wordt nergens vuilnis achtergelaten. De club behoudt zich het recht voor bezoekers, die het gebruiksreglement niet naleven van het domein te verwijderen!

 

Opleidingscentrum :

 • KFCO Beerschot-Wilrijk, Universiteitsplein te 2610 Wilrijk
 • Ter Beke, Moerelei te 2610 Wilrijk
 • Wilrijkse plein, Vogelzanglaan te 2020 Antwerpen