Mediabeleid en -richtlijnen

Onze persverantwoordelijke op wedstrijddagen is Danny Geerts. Contacteer hem voor vragen en afspraken op danny.geerts@beerschot.be

 

Voor alle andere vragen en aanvragen kan u terecht bij Sven Van den Abbeele, dirercteur communicatie en woordvoerder van K. Beerschot V.A. Zijn mail-adres: sven.vandenabbeele@beerschot.be

Zij zijn in de club de enige contactpersonen voor de technische staf en spelersgroep, interviewafspraken, fotoshoots, persberichten, vragen en alle overige mediagerelateerde zaken.

Rechtstreekse interview-afspraken met staf en spelers zijn niet toegestaan

 

Persaccreditaties (verplicht!)

Op vertoon van een geldige en persoonsgebonden door sportspress.be afgeleverde perskaart en de daarbij horende accreditatie verleent  Beerschot tijdens de thuiswedstrijden journalisten en fotografen toegang tot de perszaal, de perstribune; en na afloop van de wedstrijd tot de mixed zone in de hall van het kleedkamergebouw en de persconferentie met beide trainers. Het speelveld is enkel toegankelijk voor de exclusieve media-rechtenhouders (cameramensen en verslaggevers van Proximus TV), alsook voor fotografen.

Accreditaties zijn verplicht en worden per mail aangevraagd via www.sportspress.be uiterlijk 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, met vermelding van naam, nummer perskaart en medium. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd kan de persaccreditatie (toegangsticket met barcode) worden afgehaald in de Ticket Corner van het Olympisch Stadion, aan de balie 'Uitnodigingen/Reservaties". De Ticket Corner is open vanaf drie uur voor de aftrap van de wedstrijd.

Opgelet: journalisten en fotografen die een thuiswedstrijd van Beerschot  willen bijwonen moeten dus altijd via de Ticket Corner passeren om hun persoonlijke toegangskaart met barcode af te halen. De toegang tot het Olympisch Stadion is immers enkel mogelijk via elektronische poorten. Persaccreditaties worden niet opgestuurd.

 

Parkeren

Parkeerkaarten aan de media worden door KFCO Beerschot Wilrijk afgeleverd aan de respectievelijke sportredacties van kranten, radio- en televisiestations. Zij maken de parkeerkaart(en) over aan hun medewerkers die de wedstrijden van Beerschot 'coveren' voor hun medium.

Als gevolg van een chronisch plaatsgebrek op onze stadionparking organiseert voorziet  Beerschot vanaf dit seizoen een regelmatige shuttledienst tussen het Olympisch Stadion en de parkeerplaatsen van het Kielsbroek aan de Emiel Vloorstraat, 2020 Antwerpen. Die shuttledienst vertrekt aan het Kielsbroek vanaf twee uur voor de aanvang van de wedstrijd. Journalisten en fotografen kunnen op die manier vlot, tijdig en veilig het stadion bereiken.

 

Perszaal

De perszaal van Beerschot bevindt zich op de eerste verdieping, aan de achterzijde van de hoofdtribune van het Olympisch Stadion. Toegang via de trap net voorbij de ingang van het logecomplex. Bovenaan de trap rechts afslaan, richting "pijp", eerste deur rechts. Deze ruimte

wordt twee uur voor aanvang van de wedstrijd geopend voor alle media, en biedt plaats aan 50 personen.

In de perszaal zijn voldoende communicatielijnen en stroomtoegangen/stopcontacten aanwezig.

Perstribune

De perstribune bevindt zich links in de hoofdtribune en is vanuit de perszaal te bereiken via de trap die rechtstreeks naar de hoofdtribune leidt. Of via de achterkant van de hoofdtribune: laatste trappen voor het kleedkamergebouw.

Die perstribune is gereserveerd voor alle media, met uitzondering van TV-pers en fotografen, en bestaat uit twee lange rijen zitjes. In totaal zijn er 52 zitplaatsen beschikbaar, met alle technische faciliteiten.

Het wifi-paswoord is beschikbaar bij Danny Geerts en Patrick Bijnens.

 

Proximus exclusief rechtenhouder

Proximus is in 1B de exclusieve media-rechtenhouder. Qua infrastructuur voor de cameraploegen, commentatoren en analisten (positie in de tribune, TV-compound, lichtsterkte, geluid, neutrale zone,...), en alle andere productiefaciliteiten heeft Beerschot met Proximus de nodige waterdichte afspraken gemaakt om een goede samenwerking en vlot verloop van de wedstrijden te garanderen.

 

 

Clubmedia

Wat betreft de medewerkers van het media-team van Beerschot (TV, website, facebook, twitter,...) zal de club de nodige schikkingen treffen met de Pro League en Proximus TV, zodat ook zij in het bezit zijn van de nodige badges en accreditaties om hun taken uit te voeren.

 

Toegang spelerstunnel/speelveld

Gedurende de opwarmingsessie, tijdens en na de wedstrijd is het uitsluitend voor cameramensen en verslaggevers van Proximus-TV, alsook voor fotografen (met hesje, afgeleverd door sportspress.be) toegestaan het speelveld te betreden. De toegang tot het speelveld verloopt via de spelerstunnel. Gelieve steeds de instructies van de aanwezige stewards op te volgen.

Journalisten en fotografen dienen hun perskaart duidelijk zichtbaar te presenteren aan de stewards en/of de veiligheidsmensen alvorens de spelerstunnel en het speelveld te betreden. Fotografen moeten in het bezit zijn van een hesje, dat door sportspress.be wordt afgeleverd.

 

Interviews op wedstrijddagen

Na het rustsignaal en bij het begin van de tweede helft zorgt Beerschot er voor dat respectievelijk een speler en de assistent-trainer ter beschikking staan van Proximus-TV voor een interview van maximum 1'30". Idem dito na afloop van de wedstrijd, waar een of twee speler(s) een interview van maximum 2'30" geeft/geven aan de exclusieve media-rechtenhouder. Alle interviews gebeuren aan de door Proximus-TV geleverde reclamepanelen.

De overige spelers stappen na het eindsignaal rechtstreeks naar de kleedkamer, waar de trainer eerst een korte nabespreking houdt. De hoofdtrainer meldt zich daarna bij Proximus-TV voor een analyse-interview van maximum 2'30".

Na de douche passeren alle spelers door de mixed zone. Deze bevindt zich in de hall van het kleedkamergebouw van het Olympisch Stadion (toegang enkel mits vertoon van een officiele perskaart), waar zij kort ter beschikking staan van de media. De spelers van Beerschot zijn vrij om te beslissen of zij een interview willen geven.

Bij avondwedstrijden, met publicatie-deadlines voor de respectievelijke krantenredacties, kan u tijdens het slotkwartier van de wedstrijd via persverantwoordelijke Danny Geerts of directeur communicatie Sven Van den Abbeele enkele namen opgeven van spelers die u onmiddellijk na afloop van de wedstrijd wil spreken. Die spelers worden dan door een clubmedewerker even naar de mixed zone geescorteerd, voor een kort gesprek.

Een halfuur na de wedstrijd organiseert Beerschot in de perszaal een persconferentie met beide hoofdcoaches.

Gelieve te noteren dat de exclusieve media-rechtenhouders (Proximus-TV) steeds voorrang krijgen bij het afnemen van interviews.

Radiozenders kunnen interviews afnemen in de mixed zone na de wedstrijd en na de persconferentie. Voor deze tijdspanne wordt dat niet toegestaan, gezien deze rechten verkocht zijn aan de desbetreffende rechtenhouders.

Elke activiteit binnen het stadion in de exclusiviteitsperiode (vanaf aankomst spelersbussen tot dertig minuten na wedstrijd) dient te worden aangevraagd en goedgekeurd door de Pro League en haar rechtenhouders.

Ook bij uitwedstrijden zijn persverantwoordelijke Danny Geerts en directeur communicatie Sven Van Den Abbeele de aanspreekpunten voor interviews met spelers van Beerschot. In dat geval volgen en respecteren wij de richtlijnen van Proximus-TV en de thuisclub wat betreft persconferentie, mixed zone en afspraken, voor zover die aan de orde zijn.

 

Interviews/fotoshoots met spelersgroep

Voor grotere interviews met spelers of leden van de technische staf van Beerschot dient u altijd en uitsluitend contact op te nemen met directeur communicatie Sven Van Den Abbeele.

Hoewel Beerschot voor de groepstrainingen uitwijkt naar het oefencomplex aan het Universiteitsplein in Wilrijk, vinden interviews met spelers doorgaans plaats in het spelershome en/of de perszaal in het Olympisch Stadion. Zij dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de trainingen.

Artikels en interviews, met uitzondering van wedstrijdgerelateerde vragen direct na afloop van een wedstrijd, dienen - indien de geinterviewde speler of trainer dat verlangt - voor publicatie te worden gemaild aan Sven Van Den Abbeele en Danny Geerts. Die zullen de tekst samen met de

speler en/of trainer overlopen, en eventueel aanpassingen suggereren, om op die manier feitelijke onjuistheden en foute citaten te voorkomen.

Trainingen

De trainingen van Beerschot zijn in principe allemaal "open", en dus vrij toegankelijk. Deze hebben plaats in het oefencomplex aan het Universiteitsplein in Wilrijk. De ochtendtraining begint om 10.30 uur, de namiddagtraining om 15.00 uur. Gelieve er rekening mee te houden dat trainingen onverwachts kunnen wegvallen, eerder of later beginnen en/of op andere locaties kunnen plaatsvinden, bij voorbeeld door extreme weersomstandigheden.

Voor eventuele 'last minute' wijzigingen in het trainingsschema verwijzen we naar onze website www.beerschot.be

 

 

Ontvangen van persberichten

Indien u persberichten van Beerschot wil ontvangen, dan kan u dit aangeven door een kort bericht met opgave van medium te sturen naar Sven Van Den Abbeele. Vervolgens wordt uw e-mailadres opgenomen in ons bestand. Op die manier wordt u tijdig geinformeerd over de meest recente ontwikkelingen, geplande persmomenten en andere evenementen bij Beerschot. Via dat e-mailadres kan u zich uiteraard ook uitschrijven.

 

 

Beerschot kijkt uit naar een leuke en professionele samenwerking met de media.

 

 

Danny Geerts, persverantwoordelijk Beerschot.

Sven Van Den Abbeele, directeur communicatie Beerschot.