JEUGD NIEUWS, CLUB NIEUWS

COVID-19 UPDATE

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die vanaf vrijdag 30/10/2020 van kracht gaan moeten ook wij als club onze verantwoordelijkheid nemen.

Alle groepsactiviteiten vanaf U13 worden vanaf donderdag 29/10/2020 opgeschort.

Aansluitend hebben wij als club vandaag advies ingewonnen bij medische experten die nauw bij de club betrokken zijn.

Op basis daarvan hebben we beslist om ook alle activiteiten onder de 12 jaar tijdelijk stop te zetten.

Wij zijn ons enorm bewust van het feit dat er geen ‘juiste keuzes’ bestaan in deze moeilijke situatie. Laat ons met zijn allen de komende periode (voorlopig tot en met 11 november) aangrijpen om zoveel mogelijk thuis te blijven zodat we iedereen zo snel mogelijk terug mogen ontvangen op ons jeugdcomplex.

Laatste trainingen woensdag 28/10/2020

Tijdelijke stopzetting activiteiten vanaf donderdag 29/10/2020 voor U6 tot en met U21

Voorlopige maatregelen tot en met 11/11/2020

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

XIII

Bestel jouw shirt online

Bestel nu je season card voor 1A

JOIN THE CHAMPIONS