JEUGD NIEUWS

Davy De Smedt over de jeugdacademie

Davy De Smedt staat sinds begin vorige maand aan het hoofd van onze jeugdopleiding.   Als ‘Academy Manager’ is Davy verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van onze jeugdacademie, een absolute prioriteit voor de club.  We spraken met Davy en vroegen hem naar een stand van zaken.

Je bent nu iets meer dan een maand aan de slag. Wat zijn je eerste indrukken?

Mijn eerste indrukken zijn uiterst positief.  Ik ben terechtgekomen in een groep enthousiaste mensen met een enorme kennis van zaken.  Het komt er voor mij op aan om ogen en oren open te houden en aan de slag te gaan met de nuttige informatie die ik verkrijg.  Uiteraard tracht ik mijn eigen accenten te leggen in de volledige structuur.  Onze T1 Hernan heeft mij lange tijd terug het volgende gezegd: “Tracht in uw leven te doen wat je graag doet”.  Ik kan hem daar momenteel enkel in bijtreden en bevestigen dat het fantastisch is om 24/24 bezig te zijn met mijn passie.  Hiervoor wil ik de mensen binnen de club bedanken die het nodige vertrouwen in mij hebben uitgesproken.

Heeft de huidige situatie een grote impact op de jeugdwerking?

Het heeft een zeer grote impact op de jeugdwerking.  Vooreerst is het enorm jammer voor de vele spelers, trainers en medewerkers dat het seizoen op deze abrupte manier moet eindigen.    De communicatie naar iedereen heeft hierdoor ook vertraging opgelopen maar dit euvel trachten we deze week op te lossen.  Het is momenteel behelpen met emails, telefoon en video-calls maar ik heb gemerkt dat iedereen zich aan deze situatie tracht aan te passen en de gesprekken lopen vlot.  Het had natuurlijk veel aangenamer geweest indien ik nog wat wedstrijden kon meepikken van het huidige seizoen en zo de medewerkers en spelers persoonlijk kon leren kennen.

Welke stappen zijn er reeds ondernomen?

Voor mijn komst werd er reeds een grondige evaluatie gemaakt van de totale jeugdwerking.  Met deze evaluatie zijn we nu aan de slag gegaan om de juiste personen op de juiste plaats te zetten.  Ondertussen zijn er al heel wat nieuwe namen die ons zullen vervoegen en waar we van overtuigd zijn dat ze een meerwaarde gaan bieden aan onze club.  We spreken dan o.a. over: een scout met jaren ervaring bij Anderlecht, trainers met elite-ervaring die we elders konden wegplukken, linietrainers om meer in te zetten op het individuele aspect van de spelers, coördinatoren, physical coach, .  Op dit moment zijn we nog volop bezig om nieuwe mensen aan te trekken die mee willen stappen in ons verhaal.

Wat zijn doelstellingen op korte termijn?

Zoals ik eerder aangaf is het nu ons doel om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen.  Er zijn binnen de club reeds voldoende mensen aanwezig die over alle kwaliteiten beschikken om de jeugdwerking naar een hoger niveau te tillen.  De nieuwe mensen die we aantrekken moeten op hun beurt dan weer zorgen voor die extra impuls.  Ik hoop zo snel mogelijk iedereen binnen de jeugdwerking persoonlijk te leren kennen om vanuit een goede basis te kunnen starten.  Van zodra we opnieuw op de jeugdvelden terecht kunnen is het de bedoeling om een groter ‘thuisgevoel’ te creëren op het Universiteitsplein.  We gaan trachten binnen onze mogelijkheden om een aantal zaken op te frissen en het complex wat meer uitstraling bezorgen.

En wat zijn de doelstellingen op langere termijn?

Op langere termijn is de jeugdwerking van een club als Beerschot het aan zichzelf verplicht om spelers af te leveren aan de A kern.  Laat ons eerst zorgen dat we de juiste omkadering creëren op alle vlakken.  Ik ben van mening dat je spelers pas aan u kan binden als club van zodra je hen de juiste omkadering kan bezorgen.  Zoniet bestaat de kans wel dat je een talentvolle speler kan aantrekken maar de kans is zeer groot dat je hem snel gaat verliezen.  We moeten ook realistisch zijn en beseffen dat je niet iedereen kan houden maar het percentage moet zo laag mogelijk liggen.  Ik hoor dat er al heel wat talent rondloopt op onze jeugdvelden. Enerzijds is het natuurlijk de bedoeling om deze spelers maximaal te ontwikkelen, anderzijds gaan we natuurlijk ook inzetten op het aantrekken van nieuwe spelers. Beerschot heeft nog altijd een zeer grote uitstraling en het potentieel om in de toekomst nog verder te groeien. 

Welke visie wensen we uit te dragen als jeugdopleiding? Wat zijn de aandachtspunten?

Er is reeds een duidelijke visie uitgewerkt door mensen binnen de club en die ziet er zeer goed uit.  Hoofdzaak zal nu zijn om ervoor te zorgen dat die visie ook wordt uitgedragen door iedereen die in de jeugdwerking actief is.  Het is niet de verantwoordelijkheid van 1 persoon om te waken over deze visie, het is wel de taak van iedereen om daar achter te staan.  We willen meer inzetten op het individueel begeleiden van de spelers.  Elke positie vraagt andere accenten, elke speler heeft andere tekortkomingen enz…Met het aantrekken van liniecoaches die in kleine groepjes gaan werken zetten we hier al een stap voorwaarts.  Voorts willen we aan zoveel mogelijk spelers de mogelijkheid bieden om te kunnen voetballen bij Beerschot, maar met een duidelijk verschil tussen het elite-verhaal en de provinciale en regionale zuilen.  Ik heb begrepen dat plaatsgebrek een belangrijke struikelblok is waar we hopelijk op middellange termijn stappen kunnen in zetten.  Op dit moment betekent dit dat we een volledige elite werking kunnen aanbieden, een volledige provinciale zuil en regionaal voetbal tot aan het 11x11 format.  Tot slot is de communicatie een aandachtspunt waar ik sterk op wil hameren.  Liever 1x teveel communiceren dan niet communiceren.

Welke waarden dragen we uit als Beerschot-jeugdopleiding?

Fierheid, positivisme, klasse en respect moeten in alle geledingen van onze jeugdwerking doordrongen zijn.  Elk spelertje moet fier zijn dat hij het truitje van Beerschot kan dragen.  Zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden moeten we er voor zorgen dat zowel de tegenstrevers, de scheidsrechters als de supporters met een positief beeld over Beerschot naar huis gaan.