CLUB NIEUWS, A-KERN NIEUWS

KLACHT NIET NAAR GESCHILLENCOMMISSIE, BEERSCHOT IN BEROEP

De klacht van Beerschot en de vraag voor nietigverklaring van Virton-Beerschot worden niet overgemaakt aan de Geschillencommissie. Dat heeft het Professional Refereeing Department beslist. Beerschot gaat in beroep.

Beerschot had in een klacht gevraagd de wedstrijd Virton-Beerschot nietig te verklaren, na de ongeldige winning goal van de thuisploeg. Eerder had het Professional Refereeing Department aangegeven dat de scheidsrechter inderdaad een fout beging en het doelpunt had moeten afgekeurd worden. De KBVB bood ook excuses aan.

Het Professional Refereeing Department oordeelt nu dat de klacht niet overgemaakt wordt aan de geschillencommissie en er geen verder onderzoek zal zijn in het dossier omdat:

‘het Departement Arbitrage Profvoetbal van oordeel is dat het een inschattingsfout van de scheidsrechter betreft. Dat de scheidsrechter echter geen vergissing heeft gemaakt in de toepassing van de spelregels of “Laws of the game”.'

Beerschot zal eerstdaags beroep indienen tegen deze beslissing bij de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal.