MEDIABELEID EN -RICHTLIJNEN

Pers

 SEIZOEN 2019-2020

Onze persverantwoordelijke op wedstrijddagen is Danny Geerts. Contacteer hem voor vragen en afspraken op danny.geerts@beerschot.be

Voor alle andere vragen en aanvragen kan u terecht bij Sven Van den Abbeele, dirercteur communicatie en woordvoerder van K. Beerschot V.A. Zijn mail-adres: sven.vandenabbeele@beerschot.be

Zij zijn in de club de enige contactpersonen voor de technische staf en spelersgroep, interviewafspraken, fotoshoots, persberichten, vragen en alle overige mediagerelateerde zaken.

Rechtstreekse interview-afspraken met staf en spelers zijn niet toegestaan.

Persaccreditaties

Op vertoon van een geldige en persoonsgebonden door sportspress.be afgeleverde perskaart en de daarbij horende accreditatie verleent K. Beerschot V.A.  tijdens de thuiswedstrijden journalisten en fotografen toegang tot de perszaal, de perstribune; en na afloop van de wedstrijd tot de mixed zone in de hall van het kleedkamergebouw en de persconferentie met beide trainers. Het speelveld is enkel toegankelijk voor de exclusieve media-rechtenhouders (cameramensen en verslaggevers van Proximus TV), alsook voor fotografen.

Accreditaties zijn verplicht en worden per mail aangevraagd via www.sportspress.be uiterlijk 48 uur voor aanvang van de wedstrijd, met vermelding van naam, nummer perskaart en medium. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd kan de persaccreditatie (toegangsticket met barcode) worden afgehaald in de Ticket Corner van het Olympisch Stadion, aan de balie 'Uitnodigingen/Reservaties". De Ticket Corner is open vanaf drie uur voor de aftrap van de wedstrijd.

Opgelet: journalisten en fotografen die een thuiswedstrijd van K. Beerschot V.A.  willen bijwonen moeten dus altijd via de Ticket Corner passeren om hun persoonlijke toegangskaart met barcode af te halen. De toegang tot het Olympisch Stadion is immers enkel mogelijk via elektronische poorten. Persaccreditaties worden niet opgestuurd.

PARKEREN

Parkeerkaarten aan de media worden door K. Beerschot V.A afgeleverd aan de respectievelijke sportredacties van kranten, radio- en televisiestations. Zij maken de parkeerkaart(en) over aan hun medewerkers die de wedstrijden van K. Beerschot V.A. 'coveren' voor hun medium.

Als gevolg van een chronisch plaatsgebrek op onze stadionparking organiseert voorziet K. Beerschot V.A. vanaf dit seizoen een regelmatige shuttledienst tussen het Olympisch Stadion en de parkeerplaatsen van het Kielsbroek aan de Emiel Vloorstraat, 2020 Antwerpen. Die shuttledienst vertrekt aan het Kielsbroek vanaf twee uur voor de aanvang van de wedstrijd. Journalisten en fotografen kunnen op die manier vlot, tijdig en veilig het stadion bereiken.

Perszaal

De perszaal bevindt zich op de eerste verdieping, aan de achterzijde van de hoofdtribune van het Olympisch Stadion. Toegang via de trap net voorbij de ingang van het logecomplex. Bovenaan de trap rechts afslaan, richting Bar Grisar, eerste deur rechts.

Deze ruimte wordt twee uur voor aanvang van de wedstrijd geopend voor alle media, en biedt plaats aan 50 personen. In de perszaal zijn voldoende communicatielijnen en stroomtoegangen/stopcontacten aanwezig.

Danny Geerts is als persverantwoordelijke van de club het aanspreekpunt voor de aanwezige persrelaties. Bij zijn afwezigheid neemt Patrick Bijnens (patrick.bijnens@beerschot.be) deze taken over. Jef Hellemans houdt als syndicus van sportspress.be toezicht op het vlotte verloop in perszaal en perstribune.

Ongeveer een halfuur na afloop van de wedstrijd wordt in de perszaal een persconferentie met beide trainers gehouden.

 

Perstribune

De perstribune bevindt zich links in de hoofdtribune en is vanuit de perszaal te bereiken via de trap die rechtstreeks naar de hoofdtribune leidt. Of via de achterkant van de hoofdtribune: laatste trappen voor het kleedkamergebouw.

Die perstribune is gereserveerd voor alle media, met uitzondering van TV-pers en fotografen, en bestaat uit twee lange rijen zitjes. In totaal zijn er 52 zitplaatsen beschikbaar, met alle technische faciliteiten.

Het wifi-paswoord is beschikbaar bij Danny Geerts en Patrick Bijnens.

Proximus exclusief rechtenhouder

Proximus is in 1B de exclusieve media-rechtenhouder. Qua infrastructuur voor de cameraploegen, commentatoren en analisten (positie in de tribune, TV-compound, lichtsterkte, geluid, neutrale zone,...), en alle andere productiefaciliteiten heeft K. Beerschot V.A. met Proximus de nodige waterdichte afspraken gemaakt om een goede samenwerking en vlot verloop van de wedstrijden te garanderen.

 

Clubmedia

Wat betreft de medewerkers van het media-team van K. Beerschot V.A. (TV, website, facebook, twitter,...) zal de club de nodige schikkingen treffen met de Pro League en Proximus TV, zodat ook zij in het bezit zijn van de nodige badges en accreditaties om hun taken uit te voeren.

 

Toegang spelerstunnel/speelveld

Gedurende de opwarmingsessie, tijdens en na de wedstrijd is het uitsluitend voor cameramensen en verslaggevers van Proximus-TV, alsook voor fotografen (met hesje, afgeleverd door sportspress.be) toegestaan het speelveld te betreden. De toegang tot het speelveld verloopt via de spelerstunnel. Gelieve steeds de instructies van de aanwezige stewards op te volgen.

Journalisten en fotografen dienen hun perskaart duidelijk zichtbaar te presenteren aan de stewards en/of de veiligheidsmensen alvorens de spelerstunnel en het speelveld te betreden. Fotografen moeten in het bezit zijn van een hesje, dat door sportspress.be wordt afgeleverd.

 

Interviews op wedstrijddagen

Na het rustsignaal en bij het begin van de tweede helft zorgt K. Beerschot V.A. er voor dat respectievelijk een speler en de assistent-trainer ter beschikking staan van Proximus-TV voor een interview van maximum 1'30". Idem dito na afloop van de wedstrijd, waar een of twee speler(s) een interview van maximum 2'30" geeft/geven aan de exclusieve media-rechtenhouder. Alle interviews gebeuren aan de door Proximus-TV geleverde reclamepanelen.

De overige spelers stappen na het eindsignaal rechtstreeks naar de kleedkamer, waar de trainer eerst een korte nabespreking houdt. De hoofdtrainer meldt zich daarna bij Proximus-TV voor een analyse-interview van maximum 2'30".

Na de douche passeren alle spelers door de mixed zone. Deze bevindt zich in de hall van het kleedkamergebouw van het Olympisch Stadion (toegang enkel mits vertoon van een officiele perskaart), waar zij kort ter beschikking staan van de media. De spelers van K. Beerschot V.A. zijn vrij om te beslissen of zij een interview willen geven.

Bij avondwedstrijden, met publicatie-deadlines voor de respectievelijke krantenredacties, kan u tijdens het slotkwartier van de wedstrijd via persverantwoordelijke Danny Geerts of directeur communicatie Sven Van den Abbeele enkele namen opgeven van spelers die u onmiddellijk na afloop van de wedstrijd wil spreken. Die spelers worden dan door een clubmedewerker even naar de mixed zone geescorteerd, voor een kort gesprek.

Een halfuur na de wedstrijd organiseert K. Beerschot V.A. in de perszaal een persconferentie met beide hoofdcoaches.

Gelieve te noteren dat de exclusieve media-rechtenhouders (Proximus-TV) steeds voorrang krijgen bij het afnemen van interviews.

Radiozenders kunnen interviews afnemen in de mixed zone na de wedstrijd en na de persconferentie. Voor deze tijdspanne wordt dat niet toegestaan, gezien deze rechten verkocht zijn aan de desbetreffende rechtenhouders.

Elke activiteit binnen het stadion in de exclusiviteitsperiode (vanaf aankomst spelersbussen tot dertig minuten na wedstrijd) dient te worden aangevraagd en goedgekeurd door de Pro League en haar rechtenhouders.

Ook bij uitwedstrijden zijn persverantwoordelijke Danny Geerts en directeur communicatie Sven Van Den Abbeele de aanspreekpunten voor interviews met spelers van K. Beerschot V.A. In dat geval volgen en respecteren wij de richtlijnen van Proximus-TV en de thuisclub wat betreft persconferentie, mixed zone en afspraken, voor zover die aan de orde zijn.

XIII

Bestel jouw shirt online

Bestel nu je season card voor 1A

JOIN THE CHAMPIONS