A-KERN NIEUWS, CLUB NIEUWS

Virton-Beerschot mogelijk op andere datum

Beerschot neemt akte van de beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg Luxemburg. In afwachting van een statement en een beslissing van de KBVB en de Pro League, wenst Beerschot z’n supporters te informeren. Wat betekent deze uitspraak concreet?

Virton heeft een procedure ingeleid bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Luxemburg, afdeling Aarlen met een eenzijdig verzoekschrift waarna de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg beslist heeft dat de uitvoering van de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal van 21 februari 2020 moet worden opgeschort totdat de beroepsmogelijkheden tegen deze beslissing zijn uitgeput.

Hierdoor zou de inhaalmatch Virton-Beerschot die werd ingepland op maandag 2 maart 2020 niet kunnen gespeeld worden zolang de beroepsprocedures die voorzien zijn conform het Bondsreglement niet zijn afgerond. Zo werd er door Westerlo op 27 februari 2020 derdenverzet ingesteld en zal dit derdenverzet op 6 maart 2020 behandeld worden door de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal.

De uitspraak van de rechter in eerste aanleg betreft dan ook een louter voorlopige maatregel die erop gericht is om op dit moment een status quo te behouden in afwachting van het afronden van de beroepsprocedures die conform het Bondsreglement mogelijk zijn.

Dit is dan ook geenszins een beslissing ten gronde die oordeelt over het gelijk of ongelijk van één van de partijen. “Rechtbank geeft Westerlo en Virton gelijk: Maandag geen Virton-Beerschot” moet dus worden genuanceerd in die zin dat er door de rechtbank van eerste aanleg enkel maar werd gezegd dat de inhaalmatch moet wachten tot de instanties van de KBVB zich hebben uitgesproken in het kader van de beroepsprocedures die in het Bondsreglement voorzien zijn.

Met andere woorden: er is geenszins beslist dat de inhaalwedstrijd niet màg of zal plaatsvinden, maar enkel dat de wedstrijd mogelijk niet op maandag zal kunnen plaatsvinden. Westerlo en Virton hebben dan ook geen definitief ‘gelijk’ gekregen en dit betekent ook geenszins dat de inhaalwedstrijd niet meer gespeeld zal worden, maar misschien wel op een ander moment.

We focussen ons vanavond op een mooie voetbalavond in Lokeren en wachten daarna een beslissing van de bevoegde instanties af.