Van Beerse naar het Kiel voor het goede doel

Zondag loopt Michiel Schellekens (Gedelegeerd Bestuurder DCA) van de bedrijfssite te Beerse naar het Kiel. Met deze loop van maar liefst 40 kilometer wil Michiel Schellekens de verbondenheid bestendigen tussen DCA en Beerschot. Een verbondenheid die het zakelijke overstijgt … .

Zowel DCA als Beerschot nemen een voorbeeldfunctie op inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alzo kwam DCA in contact met het initiatief “BEERSCHOT – ONE FAMILY”  van Pierre De Wispeleir.

Michiel Schellekens: “De laatste thuiswedstrijd mochten we Pierre tezamen met enkele van kankerherstellende Beerschot-supporters ontvangen. Hun verhaal en de inzet van Pierre maakte een diepe indruk op me. Toen Pierre me vertelde dat enkele jaren geleden Dries Meirsman zijn eerste patiënt was die hij mee ondersteunde, kreeg ik zelfs een krop in de keel. Het initiatief dat de Beerschot-supporters vorig jaar tijdens de finalewedstrijd toonden met de spandoek “Dries – you never walk alone” staat nog altijd op mijn netvlies gebrand. Vanuit het welzijnsbeleid van DCA ondersteunen we CLINICLOWNS en THINK PINK. Maar dit jaar lanceerden enkele collega’s het idee om deel te nemen aan de 100 km loop van Kom Om Tegen Kanker. Met de 40 kilometer lange loop wil ik de actie van BEERSCHOT – ONE FAMILY, alsook het welzijnsbeleid van DCA onder de aandacht brengen.”

De loop wordt mede ondersteund vanuit de Business Community van Beerschot. Günther Peeters: “Het spreekt voor zich dat we het initiatief mee ondersteunen. Het toont effectief de verbondenheid tussen DCA en BEERSCHOT. Bij deze wil ik dan ook een warme oproep aan onze leden van de business community om het initiatief van Michiel Schellekens financieel te ondersteunen. De opbrengst zal door DCA geschonken worden aan zowel Kom Op Tegen Kanker als aan Beerschot – One Family”. Aan de inkom van het loge complex, de inkom van de Hall of Fame, als aan de inkom van het VOS-café zullen donatie-boxen staan. Financiële ondersteuning kan ook gestort worden via de teampagina van DCA op het rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 van Kom op tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel met vermelding van team DCA 340074162 - GIFT.

Michiel: “Laat ons vanuit héél de Beerschot-community als twaalfde man achter de club staan. Meer nog … ik ben ervan overtuigd dat Dries en alle overleden Beerschot-fans van bovenuit als dertiende man de club naar 1A zullen stuwen. WE ARE x 13 !

De looproute van Michiel gaat van Beerse – Malle- Schilde – Wijnegem – Borgerhout – Jan Van Rijswijcklaan – ’T Kiel. De aankomst wordt verwacht rond 11.00 uur.